Privacy statement

De FIRE Kerk Nederland, is een christelijke geloofsgemeenschap. Via onze website, mailings en ander kanalen brengen wij geïnteresseerden op de hoogte van onze visie. Bezoekt u deze website, dan verwerkt de FIRE Kerk Nederland uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen. 

Soort gegevens 

De FIRE Kerk verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Daarnaast kunnen uw contact en order gegevens gevraagd en gebruikt worden wanneer u via onze website een product van FIRE Media besteld. 

Verder zijn er enkele contact formulieren waar u gebruik van kunt maken en waar gevraagd word om uw naam en e-mailadres. 

Doelen van de verwerking 

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen: 

  1. Om te analyseren hoe vaak de website firekerk.nl wordt bezocht. Dit word gedaan d.m.v. Google Analytics.  

  2. Om de website firekerk.nl veilig en bereikbaar te houden. 

Wij gebruiken uw order en account gegevens voor de volgende doelen: 

  1. Het kunnen bezorgen van uw bestelde product. 

  2. Om met u in contact te kunnen komen wanneer een levering anders verloopt. 

Wij gebruik de gegevens uit contact formulieren voor: 

  1. Om met u in contact te kunnen komen en uw vraag te kunnen beantwoorden. 

Bewaartermijnen 

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken. 

Uw order en account gegevens binnen de shop van FIRE Media worden opgeslagen tot u het account opheft of hiervoor een aanvraag doet. 

Privacymaatregelen 

FIRE Kerk heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk de informatie die wij naar Google Analytics sturen te beperken en bijvoorbeeld het IP adres te anonimiseren. De data bij Google Analytics word niet gedeeld met andere Google diensten. FIRE heeft een Verwerkers overeenkomst met Google voor het verwerken van de gegevens. 

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten. 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. 

Contactgegevens FIRE Kerk 

U kunt contact met ons opnemen door middel van ons contact formulier.

Voor een volledige versie van onze privacy statement klikt u hier